Σάββατο 7 Απριλίου 2007

Πάσχα;


Easter Day

The silver trumpets rang across the Dome:
The people knelt upon the ground with awe:
And borne upon the necks of men I saw,
Like some great God, the Holy Lord of Rome.
Priest-like, he wore a robe more white than foam,

And, king-like, swathed himself in royal red,
Three crowns of gold rose high upon his head:
In splendour and in light the Pope passed home.
My heart stole back across wide wastes of years
To One who wandered by a lonely sea,
And sought in vain for any place of rest:
“Foxes have holes, and every bird its nest,
I, only I, must wander wearily,
And bruise my feet, and drink wine salt with tears.”

Oscar Wilde, 1881
5 σχόλια:

I.I είπε...

Χριστούγεννα;

Caesar είπε...

Πόσο θάθελα να βρισκόμουν μια φορά κοντά σ'αυτά τα περίεργα αγάλματα, μακριά από τον πολιτισμό και την περιττή φασαρία μας...
Έστω & τα χριστούγεννα ;))

Ιφιμέδεια είπε...

@Ιούδα: Πάντα.

@Caesar: με νιώθετε...

Ανώνυμος είπε...

I was a catechumen repelled by your anti-Semitic service, especially on
Good Thursday (beatitudes 4th tone, 13th antefone 2nd plagal 6th tone, 11th
antefone 2nd plagal 6th tone; also Tuesday 3rd ode 2nd tone tropare). Don't
you know how these passages fired up the Black Hundreds to go out and kill
Jews for their Judas fires? Some of you say they were added during the Middle
Ages and should be removed. What are you waiting for? Jews and Protestants
don't eat anything when they fast, but you eat seafood that is not Kosher,
deliberately out of anti-Semitism. You refuse to use matzabread in the
communion host because of your anti-Semitism. Your service book was written
by Chrysustolm, a communist Syrian terrorist who sought to consumate the
crimes his Seleucid forefathers were prevented from committing on Channukah,
and who wrote "Questioning is the subversion of faith" (Homily I on I Timothy
I). How do you masquerade to parade for religious freedom? If you want
Greeks to be a free people again, you should abandon your islamosoviet
religions and join the West. How do you expect Americans to elect Greeks who
attend such services to higher office?
George Kender Comney (Comnenus?) GComney@yahoo.com

Ιφιμέδεια είπε...

Dear G.K.C.,

we are a free people again (since 1821) and we try to respect religious freedom and esp. the freedom of speech. This is why I do not delete your comment, although it has nothing to do with my post and is written in a most inappropriate tone.